Àrees de producció

EDIFICACIÓ

Durant aquests anys, hem acumulat una experiència llarga i positiva, en la reparació i rehabilitació d'edificis i darrerament hem començat en el camp de la construcció.

Les nostres actuacions es basen en:
- Col·laboració total amb el projectista i la Direcció Facultativa. 
- Ser receptius i sensibles al criteri i esperit del projecte.
- Màxim respecte per a la història i per les característiques de l'edifici a rehabilitar.
- Acomplir meticulosament les normes de seguretat i salut. 
- Acompliment estricte del programa i del pressupost.
- Màxim rigor en el control de qualitat.

OBRA CIVIL

En l'apartat d'obra civil BERSA disposa d' una experiència àmplia i sòlida, ja que compta amb nombroses execucions: dipòsits d'abastament d' aigües potables, canals, sèquies de reg, ampliacions d'àrees de servei i peatges d'autopistes, construcció de cunetes de tot tipus, drenatges transversals i longitudinals, juntes de pont, obres de fàbrica diverses...

La nostra prioritat en aquest camp és oferir la garantia de qualitat i d'obra ben feta en la seva execució, a més del compromís personal en l'acompliment del termini i dels pressupostos oferts, i també, l'esforç constant per evitar molèsties i problemes a l'usuari i al client.

MANTENIMENT

BERSA s´ha dedicat des dels seus inicis a l´àmbit de serveis, sobretot al manteniment i conservació d'obres de fàbrica d´autopistes, autovies i carreteres, àrees de peatge, reparació i rehabilitació d´instal·lacions de diferent índole, pavimentació, reparació de cobertes, impermeabilització, etc.

Són treballs que requereixen d'una gran responsabilitat, pel que fa referència a la seguretat vial i a les prestacions de serveis a l'usuari.

contacte - avís legal
C/ Rosalía de Castro, 8 · 08025 Barcelona · Tel. 93 436 57 58 · Fax 93 436 56 97
Av. Sant Sebastià, 6 · 25334 Castellserà (Lleida) · Tel. 973 610 162 · Fax 973 610 685
Contacte: bersa@bersaobracivil.com