RecursosADMINISTRACIÓ I OFICINA TÈCNICA

El nostre departament d'administració està format per un equip de persones altament qualificades, que tenen cura per un seguiment fidel i econòmic de les obres, i que realitzen les operacions necessàries per al bon desenvolupament econòmic i financer de l'empresa.

Tant aquest, com la resta de departaments de BERSA, disposen de la tecnologia necessària per assegurar eficiència i rigor en tots els treballs.

Per això, també comptem amb un servei informàtic propi, que realitza la funció de manteniment dels equips i creació de programes inherents a les necessitats de l'empresa.

Comptem amb una oficina tècnica externa equipada amb els últims equips informàtics apropiats per a realitzar projectes, estudis de preus, proposta de variació de projectes constructius, planificació, etc.

EQUIP HUMÀ

BERSA compta amb un equip altament especialitzat, equilibrat en el seu conjunt, i marcat per l' esperit de treball i de serveis que, des de sempre, ha estat la seva norma de conducta.

Aquest equip està constituït per enginyers de camins, enginyers industrials, enginyers d' obres públiques, encarregats, etc., fins a completar una plantilla d´ aproximadament 40 persones.

MAQUINÀRIA I VEHÍCLES. PARC DE MAQUINÀRIA

Amb la voluntat de proporcionar el millor servei, BERSA disposa d' un ampli parc de maquinària i vehicles, que consta de cistelles elevadores, toros, pales giratòries, formigoneres, camions, furgons, furgonetes, cotxes, etc.

BERSA gaudeix d' unes instal·lacions auxiliars que ocupen uns 1.000 m2, on s'ubiquen els tallers per al manteniment i la reparació de la maquinària i vehicles; una estació pròpia de servei de carburant; l'aprovisionament de materials; i un aparcament per a maquinària i vehicles.

A totes les activitats que es realitzen en aquesta instal·lació, d' igual manera que a les obres i serveis que executem, s'hi apliquen tècniques i mètodes adequats per a contribuir a la preservació del medi ambient.

contacte - avís legal
C/ Rosalía de Castro, 8 · 08025 Barcelona · Tel. 93 436 57 58 · Fax 93 436 56 97
Av. Sant Sebastià, 6 · 25334 Castellserà (Lleida) · Tel. 973 610 162 · Fax 973 610 685
Contacte: bersa@bersaobracivil.com